autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Vodičský kurz príves

prives

BE

Vodičské oprávnenie skupiny BE je možné získať po dovŕšení 18 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg.

Skupinu BE môže získať len držiteľ skupiny B.

CE

Vodičské oprávnenie skupiny CE je možné získať po dovŕšení 21 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

VO skupiny CE, ktoré platí aj pre skupiny C1E, BE a T, môže získať len držiteľ VO skupiny C.

C1E

Vodičské oprávnenie skupiny C1E je možné získať po dovŕšení 18 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

  1. skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12000 kg,
  2. skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12000 kg.

VO skupiny C1E, ktoré platí aj pre skupiny BE a T, môže získať len držiteľ skupiny C1.

DE

Vodičské oprávnenie skupiny DE je možné získať po dovŕšení 24 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

VO skupiny DE, ktoré platí aj pre skupiny D1E, BE a T, môže získať len držiteľ VO skupiny D.

D1E

Vodičské oprávnenie skupiny D1E je možné získať po dovŕšení 21 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

VO skupiny D1E, ktoré platí aj pre skupiny BE a T, môže získať len držiteľ VO skupiny D1.

 

Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide