autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Vodičský kurz motocykel

motocykel

A

Vodičské oprávnenie skupiny A je možné získať po dovŕšení 24 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel A patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
 2. motorové trojkolky (viď A1) s výkonom presahujúcim 15kW.

Vodičské oprávnenie (VO) skupiny A platí aj pre skupiny A2, A1, AM.

A2

Vodičské oprávnenie skupiny A2 je možné získať po dovŕšení 18 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

VO skupiny A2 platí aj pre skupiny A1 a AM.

A1

Vodičské oprávnenie skupiny A1 je možné získať po dovŕšení 16 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW  a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
 2. motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

VO skupiny A1 platí aj pre skupinu AM.

AM

Vodičské oprávnenie skupiny AM je možné získať po dovŕšení 15 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel AM patria:

 1. dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km/h, ktoré sú charakterizované,
  1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
  2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
 2. ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h, a ktorých
  1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
  2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
  3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.
Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide