autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Vodičský kurz osobný automobil

osobny-automobil

B

Vodičské oprávnenie skupiny B je možné získať po dovŕšení 17 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel B patria

  1. motorové vozidlá okrem skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje  3500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
  2. motorové vozidlá podľa písmena a.) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg. Ale VO skupiny B pre súpravu nad 3500 kg platí len s podmienkou absolvovania osobitnej skúšky alebo výcviku v autoškole. VO skupiny B platí aj pre skupiny B1 a AM. Po dvoch rokoch od jeho udelenia aj pre A1 (automat).

B1

Vodičské oprávnenie skupiny B1 je možné získať po dovŕšení 16 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktorých

  1. prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel,
  2. najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km/h,
  3. zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov alebo ktorých najväčší čistý výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora.

VO skupiny B1 platí aj pre skupinu AM.

 

Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide