autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Vodičský kurz nákladný automobil

nakladny-automobil

C

Vodičské oprávnenie skupiny C je možné získať po dovŕšení 21 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria
motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo  s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

VO skupiny C, ktoré platí aj pre skupiny C1 a T, môže získať len držiteľ VO skupiny B.

C1

Vodičské oprávnenie skupiny C1 je možné získať po dovŕšení 18 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria

motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg a nepresahuje 7500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

VO skupiny C1, ktoré platí aj pre skupinu T, môže získať len držiteľ VO skupiny B.

 

Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide