autoschool@autoschool.sk 0948 616 616 0904 616 616

Vodičský kurz autobus

autobus

D

Vodičské oprávnenie skupiny D je možné získať po dovŕšení 24 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

VO skupiny D, ktoré platí aj pre skupiny D1 a T, môže získať len držiteľ VO skupiny B.

D1

Vodičské oprávnenie skupiny D1 je možné získať po dovŕšení 21 rokov.

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

VO skupiny D1, ktoré platí aj pre skupinu T, môže získať len držiteľ VO skupiny B.

 

Termíny nových kurzov
Auto podľa vášho výberu
Kvalifikačná karta vodiča
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide